59019 - Η επαναστατική Συνθήκη

Ν. Λυγερός

Η επαναστατική Συνθήκη
είναι ικανή
να ανατρέψει
ακόμα και βαρβαρότητα
ενώ έχει
υπογραφτεί
σε κατεχόμενα
εδάφη.