59020 - Η Τουρκία δεν γεννήθηκε

Ν. Λυγερός

Η Τουρκία δεν γεννήθηκε
το 1923 όπως το λέει,
ήταν από την αρχή
εντός της Αυτοκρατορίας
των Οθωμανών
απλώς αυτή τελείωσε
κι έτσι εμφανίστηκε
μόνο του
το τουρκικό στοιχείο
αλλά από την αρχή
έζησε όλες τις ήττες.