59021 - Η Σοβιετική Ένωση

Ν. Λυγερός

Η Σοβιετική Ένωση
προσπάθησε
να αφανίσει
κάθε ρώσικο
στοιχείο
της Αυτοκρατορίας
ενώ έλεγε
ότι ήταν μόνο
ταξική
αλλά τελικά
κατέρρευσε
και η Ρωσία
επανήλθε.