59022 - Και η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Και η βαρβαρότητα
μπορεί να μπει
σε παρένθεση
όταν υπάρχει
στρατηγική
θέληση
που υπερστηρίζει
την αλλαγή
των δεδομένων
της εγκλωβισμένης
πραγματικότητας.