59023 - Οι ιδεολογικές βαρβαρότητες

Ν. Λυγερός

Οι ιδεολογικές βαρβαρότητες
μπορεί να λένε
μέσω προπαγάνδας
ότι θα είναι αιώνιες
αλλά η ιστορία
αποδεικνύει
ότι δεν είναι
ανθεκτική
αυτή η προσέγγιση
της κοινωνίας.