59025 - Η ιστορία

Ν. Λυγερός

Η ιστορία
έχει πλαστικότητα
σκέψης
και είναι
ικανή
ακόμα
και μετά
από βάρβαρη
επίθεση
να επανέλθει
πιο δυνατή
λόγω Χρόνου.