59026 - Η ολική αναγνώριση

Ν. Λυγερός

Η ολική αναγνώριση
ξεπερνά την τοπική
επειδή βασίζεται
σε διεθνείς συνθήκες
αλλά μετά
τα Ηνωμένα Έθνη
ήρθε
και η επίθεση
της θεσμικής
αναγνώρισης
ενάντια στη βαρβαρότητα.