59035 - Το μικρό μοτίβο

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Θα μπορούσατε να κάνετε μία σύνθεση για να δω ένα τεχνικό σημείο;

Δάσκαλος: Ποιο σημείο θες;

Μαθήτρια: Θα ήθελα πρώτα ένα μοτίβο του Mozart…

Δάσκαλος: Εντάξει και μετά;

Μαθήτρια: Μια τεχνική που πρέπει να μάθω… Για την πορεία μου.

Δάσκαλος: Ωραία… Κάτι άλλο;

Μαθήτρια: Και στο τέλος να υπάρχει απόλαυση…

Δάσκαλος: Για σένα ή για τους άλλους;

Μαθήτρια: Πρώτα για μένα κι αν μπορείτε για τους άλλους αλλά χωρίς να υπάρχει τεχνικό εμπόδιο για αυτούς.

Δάσκαλος: Χαίρομαι που είπες το δεύτερο μέρος.

Μαθήτρια: Ήταν για σιγουριά.

Δάσκαλος: Θέμα;

Μαθήτρια: Ό,τι θέλετε…

Δάσκαλος: Κατάλαβα.

Μαθήτρια: Πειράζει;

Δάσκαλος: Όχι, δεν πειράζει… Χρόνος Κάτι θα βρω…

Μαθήτρια: Αυτό θέλω…

Δάσκαλος: Τότε θα επιλέξω την ψυχή του κλέφτη…

Μαθήτρια: Χαίρομαι.

Δάσκαλος: Και τον μαύρο ίππο του.

Μαθήτρια: Θα ακούσω το τσέλο και το πιάνο;

Δάσκαλος: Θα βάλω μόνο αυτά.

Μαθήτρια: Μου φτάνουν…

Δάσκαλος: Θα είναι ο Μαχητής.