59036 - Το βιβλίο της Επανάστασης

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα βιβλίο για  την Επανάσταση;

Δάσκαλος: Βέβαια… Τι θέλεις ακριβώς;

Μαθήτρια: Θέλω να υπάρχουν τα ποιήματα.

Δάσκαλος: Αυτό δεν είναι δύσκολο.

Μαθήτρια: Να βάλουμε και τις επαναστατικές  παρτιτούρες.

Δάσκαλος: Έγινε.

Μαθήτρια: Και θέλω να βλέπουμε τη στρατηγική σκέψη που αναλύει τα ιστορικά γεγονότα.

Δάσκαλος: Την ερμηνεία;

Μαθήτρια: Όχι,όχι.

Δάσκαλος: Κάτι πιο βαθύ λοιπόν.

Μαθήτρια: Ναι. Δεν θέλω αυτά που μαθαίνουμε και διδάσκουμε στα σχολεία, θέλω τα άλλα.

Δάσκαλος: Και βαθύτητα και πολυκυκλικότητα.

Μαθήτρια: Ναι! Ακριβώς!

Δάσκαλος: Με υψηλή στρατηγική;

Μαθήτρια: Γίνεται;

Δάσκαλος: Ό,τι  θες… Κάτι άλλο;

Μαθήτρια: Μπορώ;

Δάσκαλος: Βέβαια…

Μαθήτρια: Τότε να είναι απολαυστικό για όσους ξέρουν.

Δάσκαλος: Ελεύθερο λοιπόν! Πότε αρχίζουμε;

Μαθήτρια: Χθες.