59040 - Η διαρίζωση

Ν. Λυγερός

Η διαρίζωση
είναι το ανάλογο
της διακλάδωσης
στο επίπεδο
του ριζικού
συστήματος
αφού πρόκειται
για πολλαπλή
επέκταση
για την επιβίωση
και τη ζωή.