59042 - Όλα τα φρούτα

Ν. Λυγερός

Όλα τα φρούτα
έχουν σπόρους
ή κουκούτσι
γιατί εκ φύσης
τελεολογικά
είναι ο κρίκος
που επιτρέπει
την επαναφορά
για να ζήσει
η επέκταση
του φαινομένου.