59046 - Πώς μπορείς

Ν. Λυγερός

Πώς μπορείς
ν’ αφήσεις
ένα βάρβαρο
όνομα
σε δρόμο
ενώ αυτός
ανήκει
σε πόλη
της Κυπριακής
Δημοκρατίας.