59053 - Η σονάτα 8

Ν. Λυγερός

Η σονάτα 8
του Mozart
που ερμηνεύει
ο Barenboim
προκαλεί
πολλαπλή
φωτεινή
χαρά
με τους ρυθμούς
τους πολυκυκλικούς.