59054 - Το παράδειγμα

Ν. Λυγερός

Το παράδειγμα
της Πάφου
που μετονόμασε
την οδό
Ταλαάτ Πασά
σε οδό
Δικαιοσύνης
πρέπει
να ακολουθήσουν
και άλλες πόλεις
χωρίς δικαιολογίες
που σχετίζονται
με το Κυπριακό.