59055 - Η Toccata

Ν. Λυγερός

Η Toccata
εντός
της εκκλησίας
αλλάζει
τις διαστάσεις
του οργάνου
που δείχνει
με τον πλούτο
των ήχων του
το παρελθόν
των υπερδομών
του μέλλοντος.