59063 - Η αδελφή

Ν. Λυγερός

Η αδελφή
γεννήθηκε
μόνη της
λόγω
ανάγκης
και τελικά
προστάτεψε
την πίστη
του χωριού
ακόμα
κι αν ήταν
απαγορευμένη.