59064 - Χρησιμοποιούμε

Ν. Λυγερός

Χρησιμοποιούμε
τεχνικές ασπίδες
για την ιστορία
των πολιτισμών
έτσι ώστε
αυτοί
που τα έζησαν
να μην πληγωθούν
αν τα γεγονότα
ήταν
πράξεις βαρβαρότητας
του συστήματος.