59073 - Το μικρό μοτίβο

Ν. Λυγερός

Το μικρό μοτίβο
του Bach
ενσωματώθηκε
ως σημείο
αναφοράς
για το μέλλον
της Επανάστασης
που δεν ξεχνά
το παρελθόν
γιατί είναι
συνέχεια.