59074 - Στο τέλος

Ν. Λυγερός

Στο τέλος
μπαίνουν
οι καμπάνες
με το μοτίβο
του κόρνου
που έχει
εξελιχθεί
κι επανέρχεται
το μαντολίνο
πολυκυκλικά
με crescendo.