59077 - Κατάλαβε

Ν. Λυγερός

Κατάλαβε
ο Μάρκος
ότι δεν είναι
ανάγκη
να πείθεις
τον εαυτό σου
για κάτι
που δεν είσαι
κι ότι το πρέπον
πάντα είναι
ν’ ακολουθείς
τους Δασκάλους.