59078 - Το φανταστικό δώρο

Ν. Λυγερός

Το φανταστικό δώρο
ήρθε χάρη
στον Στέφανο
Καραθεοδωρή
και την Παλαιά
Διαθήκη του
που εντόπισε
ο Μαθητής
όταν ερευνούσε
τον κόσμο
του παρελθόντος.