59079 - Το αρχειακό υλικό

Ν. Λυγερός

Το αρχειακό υλικό
είναι πολύτιμο
για την έξυπνη ιστορία
που δεν αρχίζει
με τα βιβλία
της ιστορίας
αφού αυτά
έχουν υποστεί
λογοκρισία
της κοινωνίας.