59080 - Με τις πηγές

Ν. Λυγερός

Με τις πηγές
γράφουμε
την ιστορία
κι όχι μόνο
με αυτά
που ακούγονται
από την προφορική
παράδοση
γιατί αυτή ξεχνά
τις λεπτομέρειες.