59082 - Με τα επιχειρήματα

Ν. Λυγερός

Με τα επιχειρήματα
του μέλλοντος
βλέπεις
τι γινόταν
πραγματικά
την εποχή
της Επανάστασης
και πώς συνέχισαν
στις επόμενες
δεκαετίες
του Ελληνισμού.