59090 - Μελετώντας

Ν. Λυγερός

Μελετώντας
το τελεσίγραφο
της Ηπείρου
βλέπεις
καλύτερα
τις δυσκολίες
της επέκτασης
της Επανάστασης
και την επιλογή
της πορείας της.