59091 - Τοποστρατηγική Επανάσταση. (Dessin)

Ν. Λυγερός