59107 - Κανένας συμβιβασμός

Ν. Λυγερός

Κανένας συμβιβασμός
δεν πρόκειται
να γίνει αποδεκτός
ειδικά
αν προέρχεται
από στρατιωτικές
πηγές
που ξέρουν
πολύ καλά
ποια πρέπει
να είναι
τα ιδανικά
του Έθνους.