59108 - Η Κύπρος 

Ν. Λυγερός

Η Κύπρος
έχει δικαίωμα
να είναι ελεύθερη
εξ ολοκλήρου
κι όχι μόνο
έως τον συμβιβασμό
μερικών ραγιάδων
γιατί αλλιώς
θα γίνει
ευάλωτη.