59109 - Δεν είναι τώρα

Ν. Λυγερός

Δεν είναι τώρα
που ξεπεράσαμε
τόσα εμπόδια
για το κυπριακό
που θα πρέπει
να αποδεχθούμε
συμβιβαστικές
λύσεις
που δεν αξιοποιούν καν
το απέραντο
γαλάζιο.