59110 - Δεν είναι οι αρχές

Ν. Λυγερός

Δεν είναι οι αρχές
που μας μαθαίνουν
τις αξίες
γιατί αυτές
είναι διαχρονικές
και δεν εξαρτώνται
από τις θέσεις
και τους κανόνες
κάθε κοινωνίας
που ξεχνά
τα εγκλήματα.