59112 - Ο ήρωας

Ν. Λυγερός

Ο ήρωας
δεν είναι
ιερός
από μόνος του
αλλά μπορεί
χάρη
στο έργο του
να προσφέρει
στην ιεροσύνη
μέσω
του Έθνους.