59114 - Η μικρή Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Η μικρή Ελλάδα
γεννήθηκε
στο Sydney
για να θυμούνται
όλοι οι κάτοικοι
την ιστορία
του ερχομού
των Ελλήνων.
Έτσι η μνήμη
ενίσχυσε
την επέτειο.