59118 - Στην αδιαφορία

Ν. Λυγερός

Στην αδιαφορία
ο άλλος
έχει γίνει
πράγμα
ενώ με το μίσος
παραμένει
άνθρωπος
και αυτή
η διαφορά
δεν είναι
λεπτομέρεια.