59119 - Ο Δημήτρης

Ν. Λυγερός

Ο Δημήτρης
είναι υπηρέτης
όχι δούλος,
είναι Δίκαιος
κι όχι Αθώος
έτσι
δεν μπορεί
να γίνει
βάρβαρος
ακόμα
κι αν το θέλουν
οι συνθήκες.