59120 - Με ποιο δικαίωμα

Ν. Λυγερός

Με ποιο δικαίωμα
η κοινωνία
της λήθης
διαγράφει
και παραγράφει
ένα έγκλημα
ενώ είναι
ακόμα
ζωντανό
το θύμα.