59121 - Όταν παραγράφεται

Ν. Λυγερός

Όταν παραγράφεται
το έγκλημα
η ηθική
επανέρχεται;
Με ποιο
δικαίωμα
αφανίζεις
ακόμα και τον πόνο
του θύματος;
Με το δικαίωμα
της αδιαφορίας
ή της λήθης;