59122 - Σταμάτα

Ν. Λυγερός

Σταμάτα
να μιλάς
για την Ηθική
του Αριστοτέλη
αφού
δεν κατάφερε
να δει
πόσο άδικη
ήταν η σκλαβοσύνη
ενώ ο Σωκράτης
δίδασκε
και σε σκλάβους.