59124 - Η κοινωνία της λήθης

Ν. Λυγερός

Η κοινωνία της λήθης
θεωρεί ότι γιατρεύει
ασθένειες
με την παραγραφή
αλλά
κάνει λάθος
γιατί αυτές
δεν έχουν
θεραπεία
χωρίς ιατρική.