59127 - Αν ο κύκλος

Ν. Λυγερός

Αν ο κύκλος
της συνέχειας
επηρεάζει
τον προηγούμενο
τότε εντοπίζεις
την ιδιότητα
της πολυκυκλικότητας
και την αξιοποιείς
γιατί είναι
πλειονέκτημα
και όχι
πρόβλημα
της μυθοπλασίας.