59128 - Αν δεν φαντάζεσαι

Ν. Λυγερός

Αν δεν φαντάζεσαι
μορφοκλασματική
ανάλυση
σε σειρά
είναι γιατί
δεν βλέπεις
ότι οι κύκλοι
λειτουργούν
και πολυκυκλικά.