59129 - Οι λεπτομέρειες

Ν. Λυγερός

Οι λεπτομέρειες
είναι παγίδες
για όσους
δεν προσέχουν,
ενώ είναι
ενδείξεις
για όσους
προσέχουν
τα στοιχεία
της στρατηγικής