59139 - Ο Κολοκοτρώνης

Ν. Λυγερός

Ο Κολοκοτρώνης
κατάφερε
να μεταμορφώσει
κλεφτρόνια
σε κλέφτες,
κλέφτες
σε αξιωματικούς,
αξιωματικούς
σε μέλη
του Έθνους
της απελευθέρωσης.