59140 - Κάθε πινακίδα

Ν. Λυγερός

Κάθε πινακίδα
που είναι
προκλητική
για την ιστορία
του Έθνους
πρέπει
να βγει
γιατί
καταπατά
και το μέλλον
των ελεύθερων.