59144 - Είδα τον πίνακα

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Είδα τον πίνακα, Δάσκαλε.
Δάσκαλος: Για το 1771
Μαθήτρια: Δεν περίμενα ότι θα μου έκανε τόσο εντύπωση.
Δάσκαλος: Είναι όμως φυσιολογικό όταν σ΄αγγίζει η ιστορία.
Μαθήτρια: Αυτό είναι μ’ άγγιξε.
Δάσκαλος: Βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη.
Μαθήτρια: Στο περίφημο μουσείο.
Δάσκαλος: Ακριβώς.
Μαθήτρια: Η ναυμαχία αυτή είχε τεράστια σημασία
Δάσκαλος: Για τους Ρώσους…
Μαθήτρια: Δηλαδή;
Δάσκαλος: Δεν έφτασε για τους Έλληνες
Μαθήτρια: Μας θυσίασαν;
Δάσκαλος: Ήμασταν ένα πιόνι πάνω στη σκακιέρα.
Μαθήτρια: Τίποτα άλλο.
Δάσκαλος: Τίποτα.
Μαθήτρια: Μα τότε;
Δάσκαλος: Δεν ήταν η ώρα για μας. 
Μαθήτρια: Έπαιξαν μαζί μας. 
Δάσκαλος: Εκμεταλλεύτηκαν τους μύθους και το δόγμα.
Μαθήτρια: Θα το θυμάμαι, Δάσκαλε.