59146 - Ο Pouqueville

Ν. Λυγερός

Ο Pouqueville
στο βιβλίο του
Histoire
de la Régénération
de la Grèce
γράφει
όλες
τις πράξεις
βαρβαρότητας
που έχουν
υποστεί
οι δικοί μας
από τους Τούρκους.