59156 - Το πρώτο κερί

Ν. Λυγερός

Το πρώτο κερί
είναι σημαντικό
να γίνει μαζί
με τον Μαθητή
αφού αυτό
είναι το πρέπον
για τη συνέχεια
του φωτός
εντός του σκότους.