59160 - Ο διάλογος

Ν. Λυγερός

Ο διάλογος
δεν είναι
κρυφός
άρα
η πρώτη
κίνηση
έχει
γίνει
και ήταν
η πιο δύσκολη
από όλες.