59161 - Η πρώτη άσκηση

Ν. Λυγερός

Η πρώτη άσκηση
άρχισε με την καταγραφή
της εμφάνισης
για να παραχθεί
το έργο
της ερμηνείας
της παρουσίας
εντός του έργο
του υπέρκοσμου.