59164 - Ο σταυρός

Ν. Λυγερός

Ο σταυρός
που φοράς
δεν τον κουβαλάς
είναι
διάλογος
και προστασία
για σένα
και για όσους
συναντάς
γιατί είναι
δεσμός
αρμονίας.