59167 - Με τις κινήσεις

Ν. Λυγερός

Με τις κινήσεις
που εξετάσαμε
είδαμε στοιχεία
που γίνονται
από κοινωνικά
ανθρώπινα
χάρη
στην ανθεκτικότητα
του έργου
της ανάγκης.